Perküsyon Eğitimi

İstanbul Kadıköy Metropolist Müzik Eğitim Stüdyoları

Metropolist Müzik - Perküsyon Dersi

Modern müzikte ritim yapıları, genellikle perküsyon aletleriyle icra edilir. Modern müzik aletlerinin karmaşık yapılarına karşın, perküsyon aletleri halen basit formlarını korurlar.

Üzerine elle veya başka bir cisimle vurularak, çalkalayarak, sürtülerek veya ovularak ses elde edilen her obje vurmalı çalgıdır. Perküsyon sözcüğü Latince'deki 'percussio' ve 'percussus' terimlerinden gelir. Percussio 'müzikal anlamda dövmek ve çarpmak' anlamına gelirken; percussus, 'vurmak' demektir. Darbuka sözcüğü de benzer bir şekilde Arapça 'darp' (vurmak) kökünden gelir. Günümüzde perküsyon kelimesi müzik dışındaki alanlarda da 'iki birimin birbirine çarparak ses üretmesi' anlamında kullanılmaktadır. Fakat en yaygın kullanım alanı
müziktir

PERKÜSYON :

  • Temel ritm bilgileri
  • Odaklanma ve konsantrasyon çalışmaları
  • Soru cevap çalışmaları
  • Müzik eşliğinde egzersizler
  • Latin, doğu, Brezilya ritm çalışmaları