Saksafon Eğitimi

İstanbul Kadıköy Metropolist Müzik Eğitim Stüdyoları

Metropolist Müzik - Saksafon Dersi

Saksafon çoğunlukla pirinçten yapılan, koni ve “S” biçiminde olan, ağızındaki kamışla ses çıkaran üflemeli bir çalgıdır. 1840’li Yillarda, Adolphe Sax’ca bulunmuştur. Saksafon genellikle pop ve caz müziği ile ilişkilendirilse de, önceleri klasik batı müziği ve ordu müziği çalgısı olarak tasarlanmıştı.

Saksafon, 1840’ların başında Paris’de yaşayan Belçika’lı müzik aygıtları yapımcısı ve klarnetçi Antoine-Joseph 'Adolphe' Sax tarafından tasarlandı. ‘’Saksafon’’ adı da “sax’ın sesi” anlamını taşır. Sax’ın 1846’da patentini aldığı konusunda değişik görüşler öne sürülse de, en olası olanı, ophicleide çalgısına klarnet ağızlığı eklenmesiyle ortaya çıktığıdır. Gerçekten de sax, babasının klarnet ve ophicleide üretilen fabrikasında yıllarca çalışmıştır.

Sax’ın 1846’da aldığı patentten sonraki yirmi yıl boyunca,saksafon yalnızca Sax’ın fabrikasınca üretildi. 1966’de, patent süresinin bitiminden sonra saksafonda öteki üreticilerce bir çok değişiklik yapıldı.

  • Temel Trompet bilgisi ve çalımı   
  • Rock, blues, pop ve jazz temelli armoni eğitimi
  • Parça Çalımı
  • Parça Analizi
  • Nefes Tekniği ve Genel Üfleme Teknikleri
  • Doğru Nefes Kullanımı ve Diyafram Çalışmaları
  • Çocuklar (6 -12) ve yetişkinlere ( 12 - üstü ) yönelik özel method ve çalışma programı
  • Kayıt yapabilme imkanı
  • Derslerimiz 1 saattir