Tayfun BİÇER

İstanbul Kadıköy Metropolist Müzik Eğitim Stüdyoları

Elektro Gitar Dersi - Tayfun Biçer

Bir konuya hakim olmak, bu konuyla ilgili iyi bir eğitmen olunabileceği anlamına gelmediği gibi, doğru yöntemler uygulanmadığı takdirde bunun öğrencilerin karakterleri ve yetenekleri dahilinde yanlış̧ yönlendirme ve heves kaybına sebep olacağını gözlemlemiş̧ bulunmaktayım. Öğrenilmek istenen bilgi doğru bir ş̧ekilde aktarıldığı zaman amaca ulaĢılabilir ve baş̧arı sağlanabilir düĢüncesindeyim. Yaklaş̧ık 15 seneden beri gitar çalmaktayım. 10 seneyi aĢkın bir süredir de özel ve kurumsal alanlarda eğitmenlik yapmaktayım. Elektrogitar, akustik gitar ve klasik pop gitar derslerini uygun metot ve stratejilerle öğrencilere sunmaktayım. Pena egzersizleri, alternate picking, gamlar ve armoni bilgisi ile gitar teknikleri (hammer on, pull off, slide, bends vs...) konularını öğrencilerin yeteneklerine ve algılama biçimlerine göre değiş̧tirip en verimli olabilecek şekilde iş̧lemekteyim.